[Tazkirah] Fasik

11:33 PG ---
Pergertian Fasik

Orang fasik adalah orang mukmin atau orang muslim yang secara sedar melanggar ajaran-ajaran Allah atau dengan kata lain orang tersebut percaya akan adanya Allah, percaya akan kebenaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tetapi dalam tindak perbuatanya mereka mengingkari terhadap Allah dan terhadap undang-undangNya, selalu berbuat kerosakan dan kemaksiatan

Firman Allah SWT yang bermaksud:

"Orang-orang fasik adalah orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerosakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi."
                                                                                     (Al-Baqarah:27)

Sikap mereka (orang-orang fasik) telah disebut oleh Al-Quran sebagai orang-orang yang kufur atau ingkar kepadaNya setelah datang kepada mereka itu al-Haq(kebenaran), baik yang langsung disampaikan Rasulullah SAW dahulu mahupun yang kemudian disampaikan oleh para da'i atau mubaligh/pendakwah setelah baginda.

Firman Allah SWT maksudnya:

"Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu serta mengerjakan amal soleh, bahawa ia (Allah) akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka menjadi khalifah. Dan Ia mengganti (keadaan) mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentonsa (selama) mereka tetap menyembah-Ku dengan tidak menyekutan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang tetap kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang fasik."
                                                                                   (An-Nur:55)

Orang-orang fasik ini adalah termasuk golongan orang-orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah, sehingga jalan hidupnya tidaklah mencerminkan nilai-nilai agama, nilai-nilai ibadah dan nilai-nilai akhlakul karimah (sifat yang baik).


Balasan Orang -orang Yang Fasik


Orang-orang Islam yang berbuat fasik, berbuat kerosakan, kejahatan, dan maksiat di muka bumi ini, maka Allah menyediakan seksa neraka yang pedih. Perhatikan maksud firman Allah di bawah ini yang berkenaan dengan masalah orang fasik!

" Maka tatkala mereka  (kaum Bani Israil) melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan Kami timpakan kepada mereka orang-orang yang zalim seksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik."
                                                                                       ( Al-A'raf:165)

Sumber: Lelaki Soleh (Kedudukan dan Keperibadian serta Perananya) ditulis oleh MD Isa Selamat terbitan Darul Nu'man (1996)

0 comments:

Catat Ulasan

:a   :b   :c   :d   :e   :f   :g   :h   :i   :j   :k   :l   :m   :n   :o   :p   :q   :r   :s   :t